Invitasjon til åpent møte

 Til frivillige lag, organisasjoner & skoleklasser i Gjemnes og omegn 

INVITASJON TIL ÅPENT MØTE 

-SUS i Gjemnes orienterer om mulighetene for dugnadsoppdrag på Dyregod 2023 

TID: Tirsdag, 28. mars, kl 18.00 – 20.00 

STED: Kulturstua på Batnfjordsøra 

For å forberede og gjennomføre Dyregod-dagane, som går av stabelen på Batnfjordsøra første helga hver september, legges det ned en formidabel dugnadsinnsats! Mellom 5000 og 6000 arbeidstimer fordelt på flere hundre frivillige fra Gjemnes og omegn, er det som må til for at Midt-Norges største årlige messe for landbruk og bygdenæringer skal bli det eventyret for både voksne og barn som det siden oppstarten i 2009 har blitt. 

Det å administrere dette er svært arbeidskrevende, både hva rekruttering angår, men også med tanke på alt etterarbeidet med timeregistrering og utbetaling. Med det mål for øyet at å påta seg en dugnadsinnsats for Dyregod skal være både enkelt og gøy, gjør vi i år en liten vri; 

Heller enn å rekruttere èn og èn frivillig, ønsker vi i større grad å engasjere hele lag, organisasjoner og skoleklasser til å påta seg egne ansvarsområder. Dette vil si at en gruppering for eksempel tar på seg den komplette kioskdriften for èn eller flere av våre kiosker, for skolekjøkkenet eller et annet driftsområde. Vi har allerede flere slike avtaler, og signaliserer med dette at vi ønsker flere. For slike oppdrag godtgjøres et avtalt beløp, og for noen av ansvarsområdene er det sågar aktuelt å i tillegg få prosenter av omsetningen. 

Kom og hør mer om hva ordningen går ut på, og finn ut om dette kan være noe for ditt lag eller din klasse😊 

Som en ekstra belønning trekkes det ut en vinner av en premie pålydende kr 5.000,- blant ett av de lagene, organisasjonene eller skoleklassene som påtar seg et slikt oppdrag/ helhetlig ansvarsområde for oss. De som allerede har en slik avtale med oss, er også med i trekningen. 

For å vite hvor mange vi skal koke kaffe og kjøpe twist til, er det veldig fint om du gir et lite vink på mail eller telefon på forhånd med antall som kommer og hvilket lag/ organisasjon eller skoleklasse du representerer. 

Vel møtt😊 

For SUS I Gjemnes; 

Elisabeth Bergem 

E-post: elisabeth@susigjemnes.no 

Tlf: 456 02 818