Arkiv

Poster tagget med ‘batnfjord idrettslag’

Eikemo attvald som leiar for B.I.L.

11 mars 2010 Comments off

Onsdag 10.mars var det årsmøte for hovudlaget i Batnfjord Idrettslag.
Idrettslaget hadde i 2009 ein god økonomi, og håpar på enda større aktivitet i året som kjem. Etter innspel på årsmøtet, vart det oppretta ei ny skigruppe, som skal arbeide med skiaktivitetar for barn og unge.
Under val av nytt styre, vart valkomiteen si innstilling einstemmig vedtatt.

Leiar for hovudstyret: Bjørn Eikemo og leiar for fotballgruppa Hanne Kirkevold er klar for innsats for Batnfjord Idrettslag i 2010.


Dette blir styret for Batnfjord Idrettslag 2010:
Leiar:   Bjørn Eikemo – attval
Nestleiar/sekretær: Jørn Grønset – ny
Økonomikoordinator: Ole Martin Ask – attval
Anleggsleiar: Svein Silseth – attval
Leiar fotballgruppa: Hanne Kirkevold – vald av årsmøtet for Fotballgruppa
Aktivitetsgruppa: Åge Ødegård – attval

Økonomi og valnemd:
Alf Høgset fortsett i valnemnda og får med seg Kari Ødegård, som ny medlem.

Nils Sjømæling fortsett som regnskapsførar, medan Kjell Visnes og Edith Skjølsvik står som revisorar.

Klubbhus og anlegg:
Elin Eikemo fortsett som leiar for klubbhuskomiteen, der Alf Høgset og Ole Martin Ask sitt som medlemmar.
Svein Silseth er leiar for anleggskomiteen, og med seg har han Finn Silset, Odd Arne Ohren, Gunnar Hammerstrøm og Arild Harstad.

Viagra Generic og lignende medikamenter er svært enkel å bruke. Viagra Pris har endret seg i den tiden, men ikke noe mye, og det er nødvendig å vite alle.

Categories: Informasjon

Preparert skiløyper

22 februar 2010 Comments off

Batnfjord IL har nå preparert skiløype fra Lysfabrikken på Batnfjordsøra via gravstedet, Samdriftsfjøset, Silsetkleiva, langs Silsetvatnet og inn på Fursetfjellet. Vil du bli svett på ryggen så kan du nå spenne på deg skia i fjorden og gå inn på fjellet, men er du av samme type som meg, anbefaler jeg å sette igjen bilen på fursetfjellet og ta turen over fjellet tilbake. Dette er en forholdsvis lett tur i flotte omgivelser. Det er også preparerte løyper fra Fursetfjellet via Lundalen på Hjelset og videre helt inn til skaret.

Nyt det fine været og få mange fine skiopplevelser i vinterferien!

Viagra Generic og lignende medikamenter er svært enkel å bruke. Viagra Pris har endret seg i den tiden, men ikke noe mye, og det er nødvendig å vite alle.

Categories: Informasjon

Snøskutertransport Silsetfjellet 2010

9 februar 2010 Comments off

Batnfjord I.L har fått løyve for å køyre snøskuter til hyttene på Silsetfjellet i vinter.
Treng du skyss, ring dette nummeret for å avtale tidspunkt: 98015607

Prisar:
Bønnå- Skihytta: 300 kr pr tur
Lenger enn skihytta: 350 kr pr tur

Det blir ikkje høve til skyss i desse tidsromma:
Kvardagar kl. 22.00-07.00
Søndag og heilagdagar: kl. 11.00-16.00


Viagra Generic og lignende medikamenter er svært enkel å bruke. Viagra Pris har endret seg i den tiden, men ikke noe mye, og det er nødvendig å vite alle.

Categories: Informasjon