Arkiv

Poster tagget med ‘årsmøte’

Årsmøte Batnfjord idrettslag

30 mai 2011 Comments off

Det er klart for årsmøte i Batnfjord Idrettslag.

  • Mandag 20.juni kl. 19.00
  • Klubbhuset

-Styret

Viagra Generic og lignende medikamenter er svært enkel å bruke. Viagra Pris har endret seg i den tiden, men ikke mye, og det er nødvendig å vite alle.

Categories: Arrangement

Eikemo attvald som leiar for B.I.L.

11 mars 2010 Comments off

Onsdag 10.mars var det årsmøte for hovudlaget i Batnfjord Idrettslag.
Idrettslaget hadde i 2009 ein god økonomi, og håpar på enda større aktivitet i året som kjem. Etter innspel på årsmøtet, vart det oppretta ei ny skigruppe, som skal arbeide med skiaktivitetar for barn og unge.
Under val av nytt styre, vart valkomiteen si innstilling einstemmig vedtatt.

Leiar for hovudstyret: Bjørn Eikemo og leiar for fotballgruppa Hanne Kirkevold er klar for innsats for Batnfjord Idrettslag i 2010.


Dette blir styret for Batnfjord Idrettslag 2010:
Leiar:   Bjørn Eikemo – attval
Nestleiar/sekretær: Jørn Grønset – ny
Økonomikoordinator: Ole Martin Ask – attval
Anleggsleiar: Svein Silseth – attval
Leiar fotballgruppa: Hanne Kirkevold – vald av årsmøtet for Fotballgruppa
Aktivitetsgruppa: Åge Ødegård – attval

Økonomi og valnemd:
Alf Høgset fortsett i valnemnda og får med seg Kari Ødegård, som ny medlem.

Nils Sjømæling fortsett som regnskapsførar, medan Kjell Visnes og Edith Skjølsvik står som revisorar.

Klubbhus og anlegg:
Elin Eikemo fortsett som leiar for klubbhuskomiteen, der Alf Høgset og Ole Martin Ask sitt som medlemmar.
Svein Silseth er leiar for anleggskomiteen, og med seg har han Finn Silset, Odd Arne Ohren, Gunnar Hammerstrøm og Arild Harstad.

Viagra Generic og lignende medikamenter er svært enkel å bruke. Viagra Pris har endret seg i den tiden, men ikke noe mye, og det er nødvendig å vite alle.

Categories: Informasjon

Årsmøte i Batnfjord Ungdomslag

24 februar 2010 Comments off

Er du interessert i dans, teater, revy, kino eller musikk? Lyst til å være med å dra i gang noen slike aktiviteter og engasjere deg i noe for ungdommen? Kanskje åpne bygdakinoen igjen? Ungdomslaget er en fin arena for dette, og vi trenger flere til å få aktiviteten i gang igjen. Vi har lokaler, gode støtteordninger gjennom Noregs Ungdomslag og mange tilbud om kurs retta mot kulturelle aktiviteter.

Torsdag 4. mars er det årsmøte i Batnfjord Ungdomslag på ungdomshuset kl. 1900. Da håper vi så mange som mulig vil møte opp og bli med å forme ungdomslagets framtid.

Styret

Viagra Generic og lignende medikamenter er svært enkel å bruke. Viagra Pris har endret seg i den tiden, men ikke noe mye, og det er nødvendig å vite alle.

Categories: Informasjon