Arkiv

Forfatter arkiv

17. mai på Batnfjordsøra

14 mai 2018 Comments off

Categories: Arrangement

17. mai på Batnfjordsøra

5 mai 2017 Comments off

Program for 17. mai

 • 08.00: Flaggheising ved offentlege bygg. Batnfjord musikklag deltek.
 • 12.00: Kiosk og Samfunnshuset opnar
 • 12.30: Folketog frå skuleplassen. Med Batnfjord musikklag
  • Folkefesten startar med salg av mat, kaffe, kaker, is og brus. Leikar
 • 15.00: Tale for dagen
 • 16.00: Batnfjord aspirantkorps

Categories: Ukategorisert

Hyggesøndag i Flemma

6 oktober 2016 Comments off

thumbnail_Odd Arne

Categories: Arrangement

Vårkonsert 17.april

13 april 2016 Comments off

thumbnail_Dokument1-2-2

Categories: Arrangement

Stort engasjement på folkemøte om kommunereforma

31 mars 2016 Comments off

Om lag 200 møtte opp til folkemøte i samfunnshuset, for å få orientering om kommunereforma. Møtet starta med orientering frå Romsdal regionråd, ORKide og Gjemnes ungdomsråd. Etter dette var det tid for diskusjon og spørsmål frå salen. Det vart ein livleg debatt over dei tre alternativa:

Alternativ 1: stå som eigen kommune
Alternativ 2: søke samanslåing med kommunar på Nordmøre (Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Aure)
Alternativ 3: søke samanslåing med kommunar i Romsdal (Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma)

Les meir om kommunereforma og intensjonsavtalane som Gjemnes kommune er med på her

Datoar det kan vere verdt å få med seg:

 • 4.-25.april: Spørreundersøking i regi av Opinion
 • 27.mai – 4.juni: Førehandsstemming
 • 6.juni: Rådgivande folkeavstemming
 • 28. juni: Saka blir behandla i kommunestyret
salen

200 møtte opp på folkemøte på Batnfjordsøra

Audne Loe

Audne Loe heldt innlegg på vegne av Gjemnes ungdomsråd

Categories: Artikkel, Bilder, Informasjon

Storlygarkveld 2016

7 februar 2016 Comments off

I over ti år har det vore arrangert Storlygarkveld på samfunnshuset på Batnfjordsøra, i regi av Batnfjord idrettslag. I år var det som vanleg lang kø utanfor døra, ein halv time før dørene opna. Tradisjonen tru var Jan Karstein Schjølberg konfransier, og det var gjensyn med fleire gamle kjenningar, som har stått på denne scena før.

IMG_1632

Odd Ivar Berg og Knut Olav Vang fortalte om alt som var bedre før.

Det opna trønderane Odd Ivar Berg og Knut Ola Vang, før meir lokale fjes dukka opp: Olav Kåre Torjuul, Anita Nyhagen og Anders Hagen.

 

Viagra Generic og lignende medikamenter er svært enkel å bruke. Viagra Pris har endret seg i den tiden, men ikke noe mye, og det er nødvendig å vite alle.

Categories: Artikkel, Bilder

Konsert i øre kyrkje 8. november

6 november 2015 Comments off

Orgelkonsert

Categories: Arrangement

Nytt nummer for scootertransport til Silsetfjellet

23 desember 2014 Comments off

Treng du scootettransport til Silsetfjellet? Nytt mobilnummer til scootervakta er: 95300760.
Snølykt

Categories: Informasjon

Adventskonsert i Batnfjord samfunnshus

24 november 2014 Comments off

SCAN0045

Categories: Arrangement

Fleire innbyggjarar i Gjemnes

9 november 2014 Comments off

 

I følgje fylkesstatestikken til Møre og Romsdal fylkeskommune, budde det åtte fleire personar i kommunen vår pr 1.1.2014, enn det gjorde året før.
Årsaka til at vi har vorte fleire skyldast at det er fleire som har flytta hit.

Talet på fødde har gått litt ned: i 2012 var det 29 fødde i Gjemnes, medan det i 2011 var 22. I heile fylket var det 2 762 barn som vart fødd i 2013. I åra framover er det venta at Gjemnes vil ha ein nedgang i folketalet, medan det er venta vekst i nabokommunane våre Molde, Kristiansund, Eide og Averøy.

Fylkesstatesikken viser også 51% av husstandane i Gjemnes abonnerer på Romsdals Budstikke, medan det er 37 % av husstandande som abonnerer på Tidens Krav . Statistikken viser ikkje kor mange det er som har begge avisene.

Gjemnes er framleis ein av dei store pendlarkommunane i fylket. 163 personar pendlar inn til kommunen, medan 685 personar pendlar ut av kommunen. I fylket vårt er det om lag ein av fire sysselsette som pendlar. I Gjemnes er det over halvparten som har arbeidstad i ein anna kommune.

Vil du lese meir om Gjemnes og resten av fylket, kan du lese heile Fylkesstatestikk Møre og Romsdal 2014 her

Baby

Viagra Generic og lignende medikamenter er svært enkel å bruke. Viagra Pris har endret seg i den tiden, men ikke mye, og det er nødvendig å vite alle.

Categories: Artikkel